Welkom bij turfgrass-sciences.org

Klik hieronder voor meer        Klik hieronder voor meer 
informatie over golf- en           informatie over internationale
sportterreinen.                          artikelen en publicaties.

Golf en Sport

actuele berichten DTRF
Water | Eigenschappen
NIBIO (Norwegian Institute for Bioeconomics) is aangaande turfgrass-onderzoek de uitvoerende instantie voor STERF (Scandinavian Turfgrass & Environmental Research Foundation).
Water | Eigenschappen
Het literatuuronderzoek is een gezamenlijk initiatief van de WUR (Wageningen University & Research), DTRF (Dutch Turfgrass Research Foundation) en de Golf Alliantie.
Water | Eigenschappen
Met de benoeming van Professor Dr. Bernhard R. Leinauer tot Buitengewoon Hoogleraar Turfgrass Ecology aan de Wageningen Universiteit is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling naar duurzaam beheer en aanleg van sportvelden.
Tweets