Nieuwsbrief - terugblik op 2017


Graag blikken wij met u terug op het afgelopen jaar, waarin voor de TURF (per 1 januari ’18 de nieuwe naam i.p.v. DTRF) een aantal belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden. Verder wensen wij u, namens bestuur en backoffice, allen een gezond en gelukkig 2018 toe.
 
Naamswijziging
Per 1 januari jl. heeft er een naamswijziging plaatsgevonden. DTRF is per genoemde datum gewijzigd in TURF, Turfgrass University Research Foundation.
 
Aanstelling hoogleraar
Met de benoeming van Professor Dr. Bernd R. Leinauer tot Buitengewoon Hoogleraar Turfgrass Ecology aan de Wageningen Universiteit op 1 juni is een belangrijke stap gezet door het betrekken van de wetenschap bij het onderzoek en de ontwikkeling naar duurzaam beheer en de aanleg van sportvelden. Er is vanuit de Wageningen Universiteit wereldwijd gezocht naar een geschikte kandidaat die voldoet aan de strenge criteria op het gebied van onderwijs en onderzoek. Dat was niet eenvoudig. Het is dan ook buitengewoon dat Professor Leinauer (e-mail, bernd.leinauer@wur.nl) bereid en geschikt gevonden deze in Europa uitzonderlijke functie te vervullen. Lees meer >>>
 

Kennisdag
De eerste (DTRF-)kennisdag vond plaats op 8 december jl. in theater Maitland op Landgoed de Baak in Driebergen-Rijsenburg. Het werd een dag waarin kennis en ervaringen werden gedeeld. De brug tussen theorie en praktijk leverde ook nu de nodige inspiratie op. ‘Het is goed dat vandaag de wetenschap als het ware naar de praktijk toe is gekomen’, zegt Pieters Aalders, voorzitter van de DTRF en een van de personen die de aanstelling van de Buitengewoon Hoogleraar Turfgrass Ecology mogelijk heeft gemaakt. De presentaties van de vier sprekers zijn online te downloaden via deze link.
 


Groensymposium
Het Nationaal Golf & Groen symposium dat 7 december jl. plaatsvond, is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende dag waarin kennis en ervaringen worden gedeeld. De goede mix van theorie en praktijk leverde ook dit jaar de nodige inspiratie op. Met ruim 250 deelnemers trok de vijfde editie van dit symposium, een gezamenlijk initiatief van de NGF, NVG, NGA en DTRF, meer bezoekers dan vorig jaar. Een bewijs dat de golfmarkt sterk behoefte heeft aan het uitwisselen van kennis en ervaring in een tijd van transitie. Het verslag kan hier gedownload worden.
 

Literatuurstudie
De wetenschappelijke literatuurstudie ‘To identify alternatives for the use of chemical amenities on turfgrass systems’ is vanuit de Wageningen Universiteit het eerste deelonderzoek van het project: ‘Richtlijnen Chemie-vrij Sportgrasveldbeheer’ en voor de Green Deal. Het onderzoek analyseert welke ziekten, plagen en onkruiden veelvuldig voorkomen op sportgrasvelden in Nederland, onder welke specifieke omstandigheden zij zich ontwikkelen tot een onbeheersbaar probleem, onder welke omstandigheden zij zich niet of nauwelijks manifesteren en welk pakket van maatregelen toepasbaar is om ze chemie-vrij te weren, te onderdrukken en waar nodig te bestrijden. De literatuurstudie en de samenvatting kunt u online downloaden via deze link.
 
Aanstelling PhD student Daniel Hahn voor onderzoek tegen onkruiden
Op 1 september is Daniel Hahn MSc (GE) gestart met het promotieonderzoek naar het ontstaan, voorkomen en duurzaam bestrijden van onkruid. Het onderzoek richt zich enerzijds op allelopathie. Het betreft hier onderzoek naar remmende stoffen tegen een onkruiden. Daarnaast richt het onderzoek zich in de ontwikkeling van managementstrategieën bij de verbetering van de gezondheid van planten en het verhogen van het allelopathisch vermogen van gewenste grassen. Het onderzoek zal naar verwachting vier jaar in beslag nemen., waarbij tussentijds regelmatig de vorderingen en de fase van het onderzoek zullen worden bekendgemaakt. Het onderzoek vindt plaats in de laboratoria van de WUR en op sportvelden en golfbanen.  Promotoren zijn o.a. Professor Bernd Leinauer en Professor Struik. De beschrijving van het onderzoek kunt u hier downloaden.
 
Promotieonderzoek ir. Ian Ouwerkerk en ir. Daniel van der Kraats invloed verzilting golfbanen
In het najaar is het onderzoek gestart naar verzilting op golfbanen en de invloed daarvan in de bodem, de waterhuishouding en de plantengroei. Daarbij zal Daniel van der Kraats zich vooral richten op de bodem en waterhuishouding en Ian Ouwerkerk op de invloed daarvan op grassoorten. Inmiddels een aanvang gemaakt met de aanleg van een uitgebreid proefveld op de International Golfclub . In  het onderzoek worden ook mogelijke bodemstructuren en bodemopbouw van greens meegenomen. Bij het onderzoek is ook de Universiteit Twenthe betrokken. Promotoren zijn o.a Professor Coen Ritsema en Professor Bernd Leinauer. Het onderzoek zal naar verwachting tenminste vier jaar in beslag nemen. Wij houden u van de voortgang op de hoogte en t.z.t. belangstellenden de gelegenheid bieden het proefveld te bezoeken.
 
Bestuursmutaties
In het bestuur van de DTRF heeft dit jaar een wisseling plaatsgevonden. Vice-voorzitter drs. Marieke van Rhijn is afgetreden. Haar plaats is ingenomen door Maarten Delfortrie MSc. Maarten heeft als lid van de baancommissie bij de Noordwijkse GC veel onderzoek verricht naar verbetering van greens. Verder zal Pieter Aalders eind februari ’18 zijn voorzittershamer overdragen aan ir. Geert Ensing (zie foto). Geert is afgestudeerd in Wageningen en was lid en voorzitter van de baancommissie van de Wassenaarse Golfclub Rozenstein. Tenslotte zal emeritus hoogleraar Dr. ir. P (Pierre) J.G.M. de Wit aan de WUR een adviserende rol binnen de DTRF gaan vervullen. Hij deed o.a. onderzoek naar moleculaire fytopatholgie, moleculaire communicatie tussen fytopathogene schimmels en hun waardplanten en afweerreacties in planten tegen schimmels. Daarnaast is hij lid van de baancommissie Golfclub Heelsum.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van TURF, Martijn Scholte. Het e-mailadres is info@turfgrass-sciences.com en telefoonnummer +31 6 24636640. De adresgegevens zijn in onderstaande voetnoot aangegeven. 

Onlangs verschenen artikelen
Agenda
Tweets