Het bestuur van de Dutch Turfgrass Research Foundation bestaat uit de volgende personen;
  1. Pieter Aalders, voorzitter
  2. Maarten Delfortrie, vicevoorzitter
  3. Lodewijk Klootwijk, penningmeester
Adviserend:
 - Rob Wilderom, NGA
 - Niels Dokkuma, NGF
Agenda
Tweets