Het bestuur van de Dutch Turfgrass Research Foundation bestaat uit de volgende personen;
  1. Pieter Aalders, voorzitter
  2. Marieke van Rhijn, vicevoorzitter
  3. Lodewijk Klootwijk, penningmeester
Tweets