Buitengewone Leerstoel Turfgrass Sciences

Met de benoeming van Professor Dr. Bernd R. Leinauer tot Buitengewoon Hoogleraar Turfgrass Ecology aan de Wageningen Universiteit is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling naar duurzaam beheer en aanleg van sportvelden.
 
Er is vanuit de Wageningen Universiteit wereldwijd gezocht naar een geschikte kandidaat die voldoet aan de strenge criteria op het gebied van onderwijs en onderzoek. Dat was niet eenvoudig. Het is dan ook buitengewoon dat Professor Leinauer bereid en geschikt gevonden deze in Europa uitzonderlijke functie te vervullen.
 
Bij het beheer van golfbanen en andere natuurgras sportvelden spelen duurzaamheid en speelkwaliteit een grote rol. Daarbij moet worden gedacht aan de druk op het watergebruik en meststoffen alsmede het voorgenomen verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij ligt de focus in het ecologisch systeem op een gezonde bodem en een gezonde plant. Deze problematiek vraagt om een lange termijnaanpak. Alleen dan kunnen met succes hoogwaardige, duurzame aanleg-, renovatie- en onderhoudsmethoden worden gerealiseerd.
 
Met medewerking van Professor Dr. Ir. Paul Struik, hoofd leerstoelgroep Centre for Crop Systems Analysis, en Professor Dr. Coen Ritsema, hoofd leerstoelgroep Soil Physics and Land Management, is enige jaren geleden een leeropdracht voor een leerstoel Turfgrass of Ecology opgesteld. Daarin staat nadrukkelijk de relatie-bodem-water - plant  centraal waardoor de structurele samenwerking tussen beide leerstoelgroepen is gewaarborgd. En dat is uniek.
 
In het hele proces was en is een belangrijke rol weggelegd voor de Dutch Turfgrass Research Foundation. Deze stichting, waarin de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties en de Nederlandse Greenkeepers Associatie zijn vertegenwoordigd, heeft tot doel de buitengewone leerstoel te financieren, deze mede te positioneren en te faciliteren. Voor het initiëren en definiëren van onderzoeksprojecten is een Turfgrass Research Advisory Board ingesteld, waarin Wageningen UR, deskundigen uit de praktijk, het bedrijfsleven alsmede de Scandinavian Turfgrass Environment and Research Foundation (STERF) en het gerenommeerde Sports Turf Research Institute (STRI) uit de UK zijn vertegenwoordigd.
 
‘Wetenschap is de onmisbare schakel voor wat we nog niet kunnen verklaren maar wel willen begrijpen. Met de komst van leerstoel is hierin een enorme stap gezet. Het zal duidelijk zijn dat wij bijzonder verheugd zijn met de komst van Prof. Dr Leinauer’, zegt Pieter Aalders, voorzitter van de Dutch Turfgrass Research Foundation.
 
Prof. Dr. Leinauer is sinds 2000 in de VS als hoogleraar Turfgrass Sciences verbonden aan de New Mexico State University bij het Plant Sciences Department en zal daarnaast vanaf 2017 in deeltijd de functie van Buitengewoon Hoogleraar Turfgrass Ecology aan Wageningen Universiteit & Research vervullen. Hij is afkomstig uit de Duitse deelstaat Beieren en in 1990 als MSc  aan de Hohenheim Universiteit afgestudeerd. In 1997 is hij daar tevens gepromoveerd op de thesis “Irrigation Effects on Water Use, Drought Stress Tolerance, and Recuperative Ability of Several Turfgrasses”.
 
Het grootste deel van zijn werkbare leven heeft Leinhauer in de Verenigde Staten onderzoek verricht, vooral op golfbanen. Deze kennis, ervaring en netwerken bij diverse universiteiten in de USA zijn van grote waarde voor zijn functie als buitengewoon hoogleraar in Wageningen.

I am looking forward to taking on the challenge of this position and working with a team of fine researchers and pratitioners to develop management strategies aimed at providing high quality turf areas without the help of pesticides. (quote Leinauer)

Leinauer hecht grote waarde aan op de praktijk gerichte oriëntatie op het gebied van onderzoek en educatie. Hij is dan ook lid van veel beroepsorganisaties, zoals Crop Science Society of America (CSSA), Deutsche Rasen Gesellschaft, Golf Course Superintendents Association of America (GCSAA), Greenkeeperverband Deutschland, Sports Turf Managers Association (STMA) en de United States Golf Association (USGA). Tevens is hij sinds 2016 bestuurslid van de European Turfgrass Society (ETS).

Inhoudelijk zal de buitengewoon hoogleraar zich vooral richten op het duurzaam ontwerpen, beheer en onderhoud van sportgrasvelden en golfbanen. Daarbij zal hij zich tevens ook toespitsen op het domein van de ecologie, (eco)fysiologie, agronomie en fytopathologie van sportgras.
Agenda
Tweets