Buitengewone Leerstoel Turfgrass Sciences

Sinds enige jaren is er op het vaste land van Europa geen leerstoel meer op het gebied van turfgrass sciences, waardoor structureel de cruciale schakel naar het fundamenteel innovatief onderzoek en het wetenschappelijk onderwijs ontbreekt. Daarnaast is het van groot belang dat nu vooreerst structureel de onderliggende interacties tussen bodem, plant en water in hun samenhang worden onderzocht. Op instigatie van Professor Dr. Ir. Paul Struik, leerstoelhouder van het Centre for Crop Systems Analysis (CSA) en Professor Dr. Ir. Coen Ritsema, leerstoelhouder van Soil Physics and Land Management, is met steun van de Dutch Turfgrass Research Foundation de buitengewone leerstoel Turfgrass Ecology (sportgras ecologie) ingesteld. Vanwege de complexheid en de interacties tussen bodem, plant en water zullen beide leerstoelgroepen intensief samenwerken.
De Wageningen Universiteit behoort tot de internationale top, met vele wetenschappers, promovendi en studenten uit het buitenland. Wereldwijd wordt onderzoek verricht en wordt gebruik gemaakt van een sterk nationaal en internationaal netwerk.

De buitengewone leerstoel Turfgrass Ecology is ondergebracht bij de leerstoelgroep Centre for Crop Systems Analyses (CSA).
Agenda
Tweets